3.

Familie Terapi

I familieterapien vil jeg hjælpe Jer med at se på familiens kommunikations- og handlemønstre.

 

Der opstår nemt konflikter i hverdagen som er svære at gennemskue, og det kan ofte være svært

at finde hoved og hale i hvordan konflikterne opstår. Jeg kan hjælpe Jer med at synliggøre disse

og få et overblik som vil gøre Jer i stand til at begynde at ændre på ubrugelige mønstre.

 

Der kan være søskende som ikke kan enes og tale sammen, og hele stemningen i hjemmet kan

være præget af uenighed og krig. Det skaber et dårligt klima, som ingen kan fungere i.

Jeg kan hjælpe jer med at se på relationerne, og inspirere jer til at skabe nogle nye måder at relatere til hinanden på.

 

Det kan være at I er en sammenbragt familie, som kommer med forskellige familieværdier, og det

kan være svært at finde en balance.

 

Vi vil sammen snakke os frem til hvilke værdier I som den nye familie vælger at leve med.

 

Familieterapi/rådgivning vil for de fleste betyde nogle få samtaler.