1.

Individuel Terapi

I en individuel terapisamtale får du mulighed for at få sat ord på og forstå, hvad der fylder hos dig her og nu.

 

Samtalen kan handle om angst, skyldfølelse, depression, lavt selvværd, koncentrationsbesvær eller hvis du har svært ved at indgå i relationer med andre.

 

En terapisamtale kan også bruges til at snakke om spørgsmål som :

 

Hvem er jeg ?

Hvad vil jeg med mit liv?

Hvad giver mit liv mening?

 

I terapien får du støtte og hjælp til at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Et individuelt terapiforløb hos mig kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængig af dit behov.