top of page

Min Tilgang

De terapeutiske retninger som jeg arbejder med, tager  bl.a. udgangspunkt i vores tidlige tilknytningsmønstre. Altså hvordan vi knyttede os til vores forældre og de til os. Både når jeg arbejder med parterapi, familieterapi og individuel coaching.
 
De erfaringer vi har fra relationer gennem barndom og ungdom, tager vi med os ind i voksenlivet. De kommer især til udtryk i de nære relationer. Det vil sige i familien, i relationen til ægtefælle og eventuelle børn og teenagere.
 
Vores tilknytningserfaringer har betydning for, hvordan vi håndterer de forskellige udfordringer vi møder i livet. Det kan eksempelvis være hvordan vi modtager kærlighed og omsorg. Eller hvordan vi handler i en konflikt, og håndterer angst. Og i det hele taget, hvordan vi opfører os i de forskellige relationer vi indgår i.
 
Min erfaring er, at når vi begynder at arbejde med os selv og vores tilknytningsmønstre bliver livet lettere. Det er en spændende rejse at være på, som kræver ærlighed, mod og en nænsom rejseleder.

 
bottom of page